03/07/2019- De zomervakantie is van start gegaan en waarschijnlijk zullen ook deze vakantie verschillende vluchten door drukte vertraagd – of helaas soms zelfs geannuleerd – worden. Heel vervelend maar geen enkele airline doet dit opzettelijk. Toch heb je als consument vaak recht op een schadevergoeding als jouw vakantie daardoor ongewild ingekort (of net verlengd) wordt. Maar wanneer en hoeveel? En wanneer heb je recht op maaltijden/accommodatie tijdens het wachten zelf?

Bij vluchtvertragingen wordt de Europese verordening 261/2004 gevolgd en spreekt men officieel van een vertraagde vlucht bij een vertraging van minstens 2 uur voor een reis tot 1500 km, minstens 3 uur voor een reis van meer dan 1500 km binnen de Europese Unie of een reis  tussen 1500 en 3500 km van of naar een niet-Europees land & minstens 4 uur voor een reis van meer dan 3500 km van of naar een niet-Europees land.

Opgelet: Verordening 261/2004 is van enkel van toepassing voor 1) passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, zowel voor geregelde als ongeregelde vluchten; 2) passagiers die vertrekken vanaf een in een derde land gelegen luchthaven naar een luchthaven van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, op voorwaarde dat een communautaire luchtvaartonderneming de vlucht uitvoert, tenzij zij bepaalde voordelen of compensatie hebben ontvangen en bijstand hebben gekregen in dat derde land. Opdat de passagier zich kan beroepen op de Verordening (EG) 261/2004, moet hij ook een bevestigde boeking voor de vlucht in kwestie hebben en alle incheckformaliteiten tijdig hebben vervuld.

De Verordening is daarentegen niet van toepassing op passagiers die gratis reizen of tegen een gereduceerd tarief dat niet rechtstreeks voor het publiek toegankelijk is.

Op welke faciliteiten heeft u recht bij vluchtvertragingen? 

Valt je vertraagde vlucht onder de Europese verordening, dan heeft u recht op
maaltijden en verfrissingen (in verhouding tot de wachttijd), 2 gratis telefoongesprekken, e-mails of faxberichten & overnachting in een hotel (en vervoer ernaartoe) indien de luchtvaartmaatschappij u op een andere vlucht boekt. Is de vlucht meer dan 5u vertraagd? Dan moet de luchtvaartmaatschappij u ook de mogelijkheid bieden om uw vlucht te annuleren en uw geld terug te krijgen. Mist u door de vertraging uw aansluiting inbegrepen in uw originele reservatie & heeft verder reizen voor u geen zin meer? Dan hebt u recht op een gratis retourvlucht naar uw eerste vertrekpunt.

Moet u de kosten voor drank en maaltijden, communicatie, hotel en/of vervoer voorschieten? Bewaar dan zowieso de betaalbewijzen om de bedragen later te kunnen terugvorderen. Contacteer de luchtvaartmaatschappij voor een (terug)betaling en volg daarvoor haar procedure. Die vindt u meestal op de website van de luchtvaartmaatschappij zelf.

Welke schadevergoeding krijgt u voor uw vertraagde vlucht?

Zodra uw vlucht is vertraagd volgens de eerder opgesomde criteria (bij aankomst), hebt u recht op een forfaitaire financiële schadevergoeding op basis van verschillende uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze compensatie bedraagt:

  1. 250 Euro voor vluchten tot en met 1500 km
  2. 400 Euro voor vluchten van meer dan 1500 km binnen de Europese Unie, én voor andere vluchten tussen 1500 en 3500 km
  3. 600 Euro voor alle andere vluchten

Vertraging door overmacht

Is uw vlucht vertraagd door overmacht of buitengewone omstandigheden zoals politieke instabiliteit, terroristische aanslagen, extreem moeilijke weersomstandigheden, stakingen buiten de maatschappij of zware veiligheidsrisico’s? Dan moet de airline u zowieso nog wel maaltijden, verfrissingen, hotel, enz aanbieden in functie van de vertraging, maar dan hebt u helaas geen recht op schadevergoeding.

Let wel: Technische problemen aan het vliegtuig beschouwt het Hof van Justitie van de Europese Unie op zich niet als overmacht.

Schadevergoeding onvoldoende?

Vind u de forfaitaire schadevergoeding ontoereikend voor de geleden schade? Dan staat het u vrij om voor uw vertraagde vlucht een hogere schadevergoeding te vragen, op basis van het Verdrag van Montréal. Op basis van dit Verdrag kunt u een vergoeding bekomen van maximum 4150 bijzondere trekkingsrechten (+/- 5315 Euro), maar dan u moet uw werkelijke schade wel kunnen bewijzen.

Hoe kan je de schadevergoeding aanvragen? 

Dien bij uw luchtvaartmaatschappij een Europees klachtenformulier in en bewaar een kopie. Als dat niets oplevert of als u geen genoegen neemt met het antwoord, kunt u een klacht indienen bij de nationale instantie die bevoegd is voor het toezicht in het EU-land waar het incident voorgevallen is.

Claimbureaus

Een andere optie is een beroep doen op een gespecialiseerde firma die je helpt bij het bekomen van je schadevergoeding, de zogenaamde claimbureaus. Zij nemen de administratie voor hun rekening en trekken eventueel naar de rechtbank. Zij werken vaak volgens het “no cure, no pay” principe (en krijgen dan een vooraf afgesproken percentage van de schadevergoeding bij winst), al moet er ook steeds vaker toch ook al een vaste kost betaald worden.

Sommige reiskantoren, zoals bv de Belgische Selectair reiskantoren, werken voor hun klanten standaard met een claimbureau samen. Wanneer klanten dan recht hebben op een schadevergoeding regelt de reisagent alle verdere afhandeling van het dossier als een extra service.