21/03/2021- Na de Paasvakantie -vanaf 19 april- worden niet-essentiële reizen binnen Europavoor Belgen opnieuw mogelijk. Dat bevestigt het nieuwe ministeriële besluit dat vandaag in het Belgische Staatsblad werd gepubliceerd.

Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn momenteel verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. Vanaf 19 april geldt opnieuw de regeling van voor 27 januari, de dag het verbod op niet-essentiële inging. Weliswaar onder voorbehoud van de parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord over de overdracht van noodzakelijke gegevens naar de lokale overheden of politiediensten in het kader van de handhaving van de verplichte quarantaine of het testen van de reizigers. Belgen mogen dan weer vrij reizen binnen de EU, ook om vakantieredenen.

Quarantaine & testen

Niet-essentiële reizen naar het buitenland zullen wel sterk afgeraden blijven. En wie uit een rode reiszone terugkeert en daar meer dan 48 uur verbleef, moet zich dus zowieso ook aan de nog steeds geldende test-en quarantaineverplichten houden.

Het nieuwe Ministrieel Besluit is terug te vinden op http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl