Wie op reis vertrekt, moet meestal zijn dagelijkse medicatie blijven doornemen. Toch mogen niet alle medicamenten zomaar elk land binnen…

Een eenvoudig tabletje tegen hoofdpijn of alles wat in de traditionele medische reisapotheek zit, levert zowieso geen problemen op. Maar sommige medicatie bevat verdovende stoffen/ psychotrope stoffen die onder de “opiumwet” vallen en kunnen dus als verboden beschouwd worden bij het betreden van zowat alle landen. Als u wilt weten of uw medicijn onder de Opiumwet valt, is het aangeraden om uw apotheker te raadplegen.

Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn:

  • Zware pijnstillers
  • Slaap- en kalmeringsmiddelen zoals Valium en Seresta
  • ADHD-medicatie zoals Concerta of Ritalin
  • Medicinale cannabis

Wat als je medicijn onder de opiumwet valt?

Als je medicatie onder de opiumwet valt, mag je er officieel niet zomaar mee naar het buitenland. Dan heb je een verklaring nodig om ermee een vreemd land binnen te komen.

Reizen naar een Shengenland:

Voor reizen binnen de Shengengrenzen heb je een “Shengenverklaring” nodig.  Hiervoor moet minstens 10 dagen voor afreis een aanvraag ingediend worden bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Dit kan door volgend formulier (https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/Schengen%20NL_20160215.pdf) volledig in te vullen en, met begeleidende brief met contactgegevens, op te sturen naar:

FAGG – DG Inspectie, Afdeling Vergunningen, Dienst Verdovende Middelen, Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel

Na validatie, zal het document terugbezorgd worden per post aan de aanvrager zodat het bij de meegenomen medicatie kan bewaard worden tijdens de reis.

Opgelet: per medicijn dat onder de opiumwetgeving valt, moet een apart formulier worden ingediend.

Reizen naar overige landen:

Ga je naar een land dat niet tot het Schengengebied behoort? Dan heb je een medische verklaring nodig van je arts. Deze moet in het Engels en in briefvorm opgesteld zijn. Een Engelstalige medische verklaring is één jaar geldig als je medicatie en dosis hetzelfde blijven. Verandert je medicatie of de dosering, dan heb je een nieuwe verklaring nodig.

Opgelet: Afhankelijk van het land waar je naartoe reist, moet je verklaring in sommige gevallen nog gelegaliseerd worden door de ambassade en/of het Ministerie van Buitenlandse zaken. Voor bepaalde landen zijn aanvullende documenten nodig of is de procedure anders. Op de website http://www.incb.org/incb/en/psychotropic-substances/travellers_country_regulations.html kun nakijken of jouw vakantiebestemming een speciale procedure vereist.

Als je op deze website geen advies terugvindt voor het desbetreffende land, is het ten zeerste aangeraden om de ambassade van dat land of de desbetreffende dienst toerisme in België te contacteren.

Ook kan er contact opgenomen worden met de dienst Verdovende middelen via 02/5284265 of narcotics@fagg-afmps.be

Originele verpakking

Zowieso wordt altijd aangeraden de medicatie in de originele verpakking met bijsluiter mee te nemen, zodat duidelijk is dat het over een officieel medicament gaat.