12/09/2022- De Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) neemt kennis van een aantal artikels die recent verschenen in de Belgische media waarin melding wordt gemaakt van het ‘Reisbureau Dental Tours Turkey’. De VVR wijst er op dat deze onderneming,  geen “reisbureau” is en deze benaming dus ook niet kan of mag dragen of gebruiken.

“Dental Tours Turkey, een op 10 september 2021 opgerichte BV met een kapitaal van 6500 Euro, is niet als reisbureau, noch reisorganisator ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bovendien is de onderneming ook niet terug te vinden bij de verzekeraars insolventie, een wettelijk verplichte verzekering over wie iedereen die in Europa en dus ook België reizen verkoopt of organiseert, dient te beschikken” aldus VVR.

 

Verplichting

De Europese Richtlijn en de vertaling hiervan naar Belgische wetgeving in de Wet Betreffende de Verkoop van Pakketreizen, Gekoppelde Reisarrangementen en Reisdiensten (2017), geven zeer duidelijk aan dat iedereen die reizen verkoopt of organiseert aan een aantal wettelijke verplichtingen, waaronder de verzekering insolventie en informatieplicht, dient te voldoen en elk reisbureau of organisator moet hiervan ook de bewijzen kunnen voorleggen.

Wie een reis wil ondernemen- van welke aard ook- checkt dus beter op voorhand of de reisaanbieder over de nodige wettelijke bewijzen beschikt.