4/01/2021- Better Holidays, Better World. Onder die noemer werkte TUI Group de afgelopen zes jaar aan het verder verduurzamen van de eigen organisatie, maar ook van het vakantieaanbod. Nu maakt TUI Belgium de tussenbalans op van haar verwezenlijkingen. Conclusie: Er werden mooie resultaten behaald, maar er blijft ook ruimte voor verbetering.

Er werd ingezet op het zoveel mogelijk beperken van de negatieve effecten van toerisme en het versterken van de positieve effecten via drie pijlers: Step Lightly, Make a Difference en Lead the Way.

Minder papier en minder energieverbruik

Tot aan de eeuwwisseling was in de Belgische reiswereld de verhouding aantal brochures vs. aantal geboekte reizen 6 op 1, een investering van liefst 6 brochures dus voor 1 boeking. Internet heeft dit cijfer systematisch doen dalen, maar ook uit ecologische overwegingen werd er in de kantoren spaarzamer omgegaan met brochures.
In 2015 was een van de doelstellingen om de CO₂-voetafdruk van de kantoren te verminderen door de brochureproductie met nog eens 50% te reduceren. Werd er in 2015 in België ruim 1800 ton papier gebruikt, dan was dit in 2020 al minder dan 700 ton, een reductie van 60%. Dit is een grote stap vooruit in het uitfaseren van alle papieren brochures en het vertrouwd raken met de digitale varianten. Ook het energieverbruik in de hoofdkantoren en in de TUI shops (reisbureaus) laat een mooie ontwikkeling zien. Dit verminderde met 40%. Deze spectaculaire daling is voor een belangrijk deel het gevolg van de verbouwing van de 102 TUI shops in België die nu alle over een energielabel A beschikken.

 

CO₂- uitstoot bij TUI fly gedaald

De CO₂-uitstoot per passagier per kilometer bij TUI fly in België daalde in de afgelopen zes jaar licht met 1,7%. De reductie stond in 2019 nog op -4,6%, maar de lagere bezettingsgraad in 2020 en 2021 als gevolg van de wereldwijde corona-uitbraak heeft deze dalende lijn onderbroken. Dit en het niet kunnen inzetten van de energiezuinige Boeing 737 MAX toestellen gedurende twee jaar heeft er mede toe geleid dat de beoogde reductie van 10% niet werd gehaald. Dat de 737 MAX weer kan worden ingezet, stemt positief en zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie om de komende jaren de CO₂-uitstoot verder te reduceren.

 

Ruim 3 miljoen klanten in een duurzame accommodatie

Ook op de bestemming speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Het is dan ook een mooie ontwikkeling dat het aantal klanten in België en Nederland dat een duurzame accommodatie boekte een gestage groei laat zien. Het cijfer van 500.000 reizigers in 2015 was in 2019 al opgelopen tot 760.000. Het doel van 1 miljoen in 2021 was binnen bereik. Het behoeft geen uitleg dat deze groei de afgelopen twee jaar niet is doorgezet en het streefgetal niet is gehaald. Niettemin boekten in 2021 toch zo’n 270.000 vakantiegangers een accommodatie met een erkend duurzaamheidslabel. Opgeteld over de 6 jaar boekten ruim 3 miljoen klanten van TUI Belgium een groene accommodatie. Kenmerkend voor een accommodatie met een duurzaamheidslabel is dat zij niet alleen oog hebben voor het milieu, maar ook voor het welzijn van de medewerkers en van de lokale bevolking.
In oktober 2021 lanceerde TUI ook Fair Travel, een concept waarbij de reiziger een duurzame accommodatie boekt en automatisch €2 per persoon investeert in een duurzaam project. Dit wordt door TUI aangevuld met hetzelfde bedrag.

 

Meer duurzame TUI Collection excursies

Bij een TUI Collection excursie staan unieke, authentieke en verantwoorde activiteiten centraal. Het aantal reizigers in België en Nederland dat tijdens de vakantie een duurzame “TUI Collection” excursie boekte laat een behoorlijke stijging zien. In 2015 waren dit er ruim 41.000. In 2019 groeide dit aantal al naar ruim 173.000, een stijging van 320%.

 

Donaties TUI Care Foundation

Sinds 2015 hebben TUI Nederland en België samen ruim 1,7 miljoen euro bijgedragen aan TUI Care Foundation, de corporate foundation van TUI Group. Zo’n 110.000 euro hiervan is afkomstig van donaties van klanten. Sinds 2019 hebben zij de mogelijkheid om bij het boeken van een vakantie een vrijwillige donatie te doen. Met deze donaties heeft TUI Care Foundation de afgelopen zes jaar veel mooie projecten kunnen steunen op tal van vakantiebestemmingen waaronder Kaapverdië en Griekenland. Deze projecten dragen bij aan de duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen. Ze zijn gericht op 3 belangrijke pijlers:
• Opleiding voor de jonge generatie
• Behoud van natuur en milieu
• Lokale economie en werkgelegenheid

 

Next steps

Op dit moment wordt binnen TUI Group de laatste hand gelegd aan nieuwe duurzame ambities en doelstellingen voor de komende jaren. Hierbij wordt bewust gekozen voor een verdere tijdshorizon om nog meer het verschil te kunnen maken met langdurige samenwerkingen en projecten. De nieuwe initiatieven worden zowel op groepsniveau als in de lokale markten uitgewerkt.

Meer informatie over de TUI Duurzaamheidstrategie is te vinden op: https://corporate.tui.be/nl/engagement