08/02/2021- Afgelopen vrijdag vond opnieuw een officieel overlegcomité plaats. Daarbij werd ook aangekondigd dat de lopende Belgische Coronamaatregelen -waarvoor geen wijzigingen werden aangekondigd- juridisch verlengd worden tot 1 april 2021. Intussen is ook duidelijk dat ook het verbod op niet-essentiële reizen tot de verlengde maatregelen behoort. 

Dat bevestigde namelijk Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken zonet telefonisch aan Travel Like A Pro. “De maatregelen voorzien in het Ministerieel besluit van 7 februari 2021 gelden tot 1 april en in dat besluit zit ook wel degelijk het reisverbod opgenomen” aldus de woordvoerder.

Tussentijdse wijzigingen mogelijk

“Uiteraard zijn er in tussentijd wel nog wel versoepelingen op dat Ministerieel Besluit mogelijk (bv na het volgende overlegcomité op 26 februari) , maar het verbod op niet-essentiële reizen is voorlopig dus wel officieel verlengd tot 1 april” meent de woordvoerder.

Essentiële reizen blijven wel toegestaan, met een verklaring op eer.