19/01/2023- Wie een pakketreis boekt en door omstandigheden niet de exacte diensten krijgt waarvoor hij betaalde, kan achteraf een korting eisen, ook al heeft de reisorganisator zelf geen schuld aan die omstandigheden. Dat is de opmerkelijke recente juridische uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg na een klacht van twee Duitsers. Ook wie door Corona zijn of haar vakantie beperkt/ingeperkt zag, kan volgens de uitspraak alsnog een aanvraag indienen. 

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft vorige week 2 Duitsers gelijk gegeven in een discussie met hun reisagent. De Duitsers boekten in 2020 een pakketreis naar Gran Canaria, maar omwille van de Coronacrisis gold er een avondklok en viel er in het hotel amper wat te beleven. De reis bood hen met andere woorden niet wat beloofd was en niet datgene waarvoor ze betaald hadden. Maar omdat de reisorganisator bleef weigeren om de door hen gevraagde korting van 70% op de totaalprijs toe te kennen, stapten ze naar een Duitse rechtbank. Die verklaarde zich onbevoegd en schoof het dossier door naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

 

“Korting terecht”

Dat Hof in Luxemburg oordeelt nu dat de Europese wetgeving reizigers het recht geeft op een korting op de prijs van hun pakketreis als ze niet de diensten krijgen waarvoor ze hebben betaald, en dat dat recht ook geldt in het geval van de Coronapandemie.

“Zelfs als hij er geen vat op heeft, is de reisorganisator verantwoordelijk voor de uitvoering van alle diensten in de pakketreis”, meent ook Lien Meurisse van de Belgische FOD Economie. “Uitzonderingen zijn weersomstandigheden (geen zon op strandvakantie of geen sneeuw op skivakantie geeft dus geen recht op korting) of wanneer kan aangetoond worden dat de reiziger zelf schuld treft”.

 

Geen schadevergoeding

“Bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (zoals Coronamaatregelen die een reiskunnen beperken), is een organisator voor alle duidelijkheid niet gehouden tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding aan reizigers”, vervolgt Meurisse. “In die situatie zal de reisorganisator enkel een korting moeten toekennen voor de niet uitgevoerde diensten als dit het geval is. Want het is de reisorganisator die verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle diensten in de pakketreis. Zelfs als hij er geen vat op heeft.”

 

Verjaringstermijn

Er geldt een verjaringstermijn van 2 jaar na het einde van de pakketreis. Reizigers kunnen dus later nog een aanvraag indienen bij hun reisorganisator. Die moet na analyse beslissen of hij de gevraagde korting toestaat of niet.

“Komen reisorganisatie en ontevreden reiziger niet tot een akkoord, dan kan de reiziger aankloppen bij de Geschillencommissie Reizen of bij de Consumentenombudsdienst”, vervolgt Meurisse. “Wordt er daar nog geen akkoord bereikt, dan is de laatste stap naar een rechtbank stappen die een uiteindelijke uitspraak zal doen.”

 

Verzoening Geschillencommissie Reizen

Maar zover komt het meestal niet. In 2021 – de laatst vrijgegeven cijfers- ontving de Geschillencommissie Reizen 39 dossiers met vraag tot verzoening. Voor elk dossier werd een oplossing gevonden waarin alle partijen zich konen vinden.