13/04/2021- De Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR) roept het Overlegcomité op om het reisverbod vanaf 19 april definitief op te heffen en mee het exitplan dat de sector voorstelt te ondersteunen. De beroepsvereniging vraagt daarbij in de eerste plaats om het reisverbod na 19 april definitief op te heffen & Belgen toe te staan om na de paasvakantie opnieuw naar groene en oranje zones in Europa te reizen zonder een verplichte quarantaine bij thuiskomst.

De sector van reisbureaus en reisorganisatoren is daarbij voorstander om te blijven testen voor vertrek en bij terugkeer en eveneens het gebruik van het elektronisch Passenger Locator Form (E-PLF) verder te gebruiken. De sector zal hier, net zoals in het verleden, actief aan meewerken om een goede opvolging te kunnen garanderen. De sector herhaalt dat persoonlijk gedrag belangrijker is dan locatie.

“De reissector zit al meer dan een jaar in lockdown” aldus Koen van den Bosch, CEO van VVR. “De strenge coronamaatregelen maken toeristische reizen tot op vandaag onmogelijk. Het exitplan dat we aan de regering voorlegden moet vermijden dat reizigers zoals vorige zomer via onze buurlanden reizen ontsnappen aan de opgelegde restricties wat voor deloyale concurrentie zorgde met buitenlandse reisaanbieders. Daardoor kunnen we ook terugkeerders goed opvolgen via het E-PLF. We zijn klaar om er na de paasvakantie opnieuw met veel goesting tegenaan te gaan, zodat er weer reizen over de toonbank van de reisbureaus en reisorganisatoren gaan en het personeel in de reiswinkels weer allemaal voltijds aan de slag kan”.

Verdere versoepelingen
Vanaf juni vraagt de vereniging dan om verdere versoepelingen door te voeren. Belgen moeten vanaf dan kunnen reizen op basis van de ECDC-kaart met kleurcodes (uitgevaardigd door het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding) en de NUTS-3 normen, waarbij regio’s (ook binnen landen) apart worden beoordeeld. Buitenlandse Zaken moet vanaf dat moment opnieuw zijn reisadviezen uitvaardigen en dit op basis van de neutrale parameters. Tegen midden juni zou het Europees “Green Certificate” in voege moeten treden. Dit moet nog vrijer reizen vanaf de zomervakantie mogelijk maken. Het certificaat registreert of je als reiziger een vaccin hebt, immuniteit hebt of een negatieve test kan voorleggen. Het zou digitaal, maar eveneens op papier beschikbaar moeten zijn en gratis aangeboden worden aan potentiële reizigers. De sector vraagt om van dan af over te schakelen naar sneltesten voor alle reizigers en uiteraard het gebruik van het E-PLF te blijven behouden. Quarantaine zou dan enkel nog mogen opgelegd worden aan reizigers die positief testen.

Groepsreizen
“Vanaf september zouden we in België groepsimmuniteit moeten bereikt hebben en zouden zowel groepsreizen als schoolreizen opnieuw mogelijk moeten worden. We rekenen er dan ook op dat de respectievelijke ministers van onderwijs dit in hun overleg met de koepels meenemen” aldus Van den Bosch.