10/02/2022- De Belgische toeristische beroepsverenigingen ABTO, BTC (VVR & UPAV) en BATA hebben naar aanleg van het overlegcomité van morgen gezamelijk een brief gestuurd aan Eerste Minister Decroo, Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, Minister Annelies Verlinden (Minister Binnenlandse Zaken) en Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet om de loskoppeling van reisadviezen van de Covidsituatie te vragen én om een versoepeling van de testverplichting bij terugkerende reizigers te bewerkstelligen.

“De COVID-pandemie heeft de reisindustrie bijzonder hard geraakt. De crisis houdt voorlopig aan en een volledig herstel wordt pas over enkele jaren verwacht. Voor de duizenden mensen die in de sector hun brood verdienen waren het twee ongezien helse jaren vol professionele, emotionele en financiële uitdagingen. Ook onze passagiers wachten al meer dan twee jaar om een nieuw deeltje van de wereld te ontdekken tijdens een mooie verre reis. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel. De Omikronvariant van het COVID-19-virus is volgens wetenschappers het laatste stadium van de pandemie. De Omikronvariant is stillaan overal ter wereld dominant boven oudere varianten met een grotere medische impact”. zo begint de brief.

“Steeds meer landen hebben daarom de reisadviezen losgekoppeld van COVID. Voor terugkerende reizigers uit plaatsen waar voorgaande varianten overheersen blijven specifieke maatregelen van toepassing. Echter, waar Omikron dominant is wordt reizen niet langer meer afgeraden of beperkt, maar blijft extra waakzaamheid gevraagd. Volgens wetenschappers heeft het beperken van de bewegingsvrijheid en reizen geen enkel effect meer op de nationale COVID-situatie sinds Omikron”.

“Gezien de veranderde karakteristieken van de waarschijnlijk uitdovende pandemie en de adviezen van vooraanstaande wetenschappers vraagt de verenigde Belgische reisindustrie bij monde van de sectorassociaties BATA (luchtvaartmaatschappijen), ABTO (touroperators) en VVR en UPAV (Reisbureaus en -organisatoren) de opheffing van het negatieve reisadvies voor alle non-EU-bestemmingen dat sinds zomer 2021 van kracht is. Zo kan de sector herstellen van de zwaarste crisis in haar geschiedenis en kunnen de reizigers weer genieten van vakantie op de bestemming van hun keuze”.

Concreet vraagt de sector volgende versoepelingen:

1) De loskoppeling reisadvies en COVID-situatie voor op z’n minst landen waar Omikron dominant is. In de landen waar dat nog niet het geval is, moet de vaccinatiegraad een doorslaggevende factor zijn.

2) De opheffing van het kleurcodesysteem van non-EU-landen met inbegrip van de quarantaine- en dubbele testverplichting bij terugkeer voor gevaccineerde reizigers. (aangepast aan de dominantie van de Omikronvariant zoals in punt 1 voorgesteld)

3) Het inlassen van een op Europees niveau geharmoniseerd beleid & geldigheidstermijnen inzake het DCC/CST”.

De beroepsverenigingen achten deze problematiek uiterst relevant om te agenderen voor het overlegcomité van morgen & blijven daarom ook steeds beschikbaar voor verdere duiding.