23/06/2023- Dat de Coronacrisis een zware beproeving was voor de reisindustrie, is een understatement. Maar veel Belgische reisaanbieders blijken veel veerkrachtiger dan oorspronkelijk werd gedacht/gevreesd, zo blijkt uit de jaarrekening 2022, die het Garantiefonds Reizen deze week heeft goedgekeurd. 

Het Garantiefonds Reizen (GFG), dat 442 Belgische reisaanbieders en meer dan 700 verkooppunten verzekert tegen financieel onvermogen (een verplichte verzekering waarover elke Belgische reisaanbieder moet beschikken om de consument te beschermen bij een eventueel faillissement), heeft op zijn Algemene Vergadering van eergisteren de jaarrekening voor 2022 goedgekeurd, met een break-even resultaat. De diverse reserves (voorzieningen: 13,23 miljoen) werden voldoende aangevuld, en het eigen vermogen bleef op 4,3 miljoen euro.

 

Slechts 8 faillissementen

Sinds het begin van de coronacrisis werd GFG met ‘slechts’ acht faillissementen van zijn leden geconfronteerd. De totale brutoschade bleef voor 2021-2022 ‘beperkt’ tot 2,7 miljoen euro, inclusief de garantiestelling voor de coronavoucherleningen vanwege de Belgische Staat. “De talrijke overheidsmaatregelen (inzonderheid de coronavoucherregeling), alsook de degelijke basis en de enorme flexibiliteit van de reissector, hebben de meeste reisbedrijven heelhuids door de coronacrisis geloodst” zo laat het Garantiefonds weten.

“De herstart bleek krachtiger dan verwacht, de verliezen werden in 2022 al voor een groot deel weggewerkt, en ook 2023 kondigt zich solide aan. Uit de Shock Resistance 9-Grid van Graydoncreditsafe blijkt dat méér dan de helft van de GFG-leden alweer optimaal schokbestendig is (groene zone), en dat minder dan 15% zich in de rode zone bevindt. En afgezet tegenover alle bedrijven in België, in gelijk welke sector, komen de reisbedrijven er bovenmatig schokbestendig uit”.

 

Wetsontwerp

Op federaal en Europees niveau is het doorgedrongen dat het economisch onmogelijk is dat verzekeraars risico’s die een gehele sector treffen, zoals oorlog, terreur én pandemie, zouden afdekken, ten bewijze de massale, noodzakelijke staatstussenkomsten. Veel commerciële insolventieverzekeraars trekken overal in de Europese Unie hun handen af van de reissector. Om dit probleem aan te pakken, heeft de Regering op 12 april een wetsontwerp in de Kamer neergelegd dat het risico voor de insolventieverzekeraars sterk zou moeten beperken. De Staat treedt als een soort publieke herverzekeraar op, en dekt, tegen een gepaste premie, het gecumuleerde, jaarlijkse risico boven een bepaald plafond af. Het systeem zou retroactief ingaan op 1/1/2023, maar belangrijke uitvoeringsdetails dienen nog bij KB geregeld te worden. De Raad van Bestuur verwacht de tekst van dit KB spoedig te kunnen bekomen.

Het Garantiefonds, dat eind maart verhuisde naar nieuwe kantoren in Melsbroek, stelt trouwens met genoegen vast dat de zin om te ondernemen in de reissector niet is afgenomen, integendeel: in de eerste jaarhelft mocht GFG al 27 bedrijven als nieuw lid verwelkomen.

 

Foto’s @ GFG & Travel Like A Pro