25/11/2023- Tijdens onze recente babbel met Dirk Van Holsbeke – naar aanleiding van zijn pensioen bij TUI- liet de voormalige General Manager van TUI France verstaan dat hij nog niet zinnens was om volledig te stoppen. “Ik heb nog wel een paar ideeën,” klonk het toen. De boreling heeft intussen een naam gekregen: “Epartnergroup”, een BV die volgens haar oprichtingsakte informatietechnologieën en -diensten gaat aanbieden. Dirk legt het graag persoonlijk uit…

“Ik heb de voorbije jaren veel gezien en geleerd in de sector. Ik ga nog een activiteit opzetten binnen de sector, namelijk het organiseren en aanbieden van digitale marketing aan de kleine onafhankelijke en zelfstandige hotelier. In eerste instantie mikken we op het binnenland, maar ook het buitenland willen we niet vergeten,” ontrolt Dirk zijn plannen.
Het gaat om hoteliers die “pakweg 10 tot 25 kamers aanbieden, waar de eigenaar ook de uitbater is en waar je nog een eerder familiaal karakter hebt. Die hoteliers blijven vandaag een beetje verweesd achter vis-à-vis alle OTA’s (online travel agencies) die alsmaar dominanter worden. Zo’n hotelier heeft vaak geen klantendatabase en weet dus eigenlijk niet wie zijn klanten zijn.”

 

Virtuele hotelketen

Die nieuwe service moet ons toelaten om op iets langere termijn een virtuele hotelketen te bouwen, stelt Van Holsbeke. “Je hebt de echte hotelketens à la Van der Valk, RIU enzomeer. Wij spreken van EP-hotels waarbij E staat voor alles wat digitaal te maken heeft, P voor onze partners. Die hotelketen gaan we opbouwen, niet vanuit de hardware (hotelinfrastructuur en -faciliteiten), maar vanuit de vakantiebeleving.”

Een voorbeeld maakt een en ander duidelijk. “Een aantal kleine hotels in Haspengouw zitten op bepaald moment vol met klanten die komen om de fruitstreek en de bloesems te ontdekken, met de fiets, al wandelend. Met EPartner-hotel gaan we een product ontwikkelen ‘natuur en actief’. Zo’n product kan de bloesemstreek zijn in het voorjaar, april-mei. Maar je hebt iets vergelijkbaars in Noord-Nederland, met de bloemvelden waar je ook kan gaan fietsen. Of de Champagnestreek waar op bepaald moment geoogst wordt en je kan gaan wandelen.”

Bij EPartnerhotels worden dan een aantal accommodaties verenigd, allen met hun eigen naam. Maar ze staan wel allemaal garant voor dezelfde vakantiebeleving. “Als je dan klanten hebt die zo’n vakantiebeleving gedaan hebben in Haspengouw willen die dat misschien ook wel eens doen in Nederland. Dan starten wij een soort kruising op van data.”

Geen boekingsplatform

Heb je dat soort kleinere hotels ook al niet bij andere collega-touroperators?

Dirk Van Holsbeke: “Wij willen geen boekingsplatform zijn, wij doen enkel de marketingservice voor die hoteliers. We bieden drie producten aan: participeren in quality reviews en opbouwen van rapportering en suggesties naar kwaliteitsmanagement. In tweede instantie willen we een CRM gaan opbouwen op de database van de hotelier. En de derde stap is dat wij vanuit de regio’s waar we actief zullen zijn en een bepaalde vakantiebeleving aanbieden een hotel gaan kiezen: Wil jij geen Epartner-hotel worden? We willen immers in die regio de exclusiviteit geven aan die hotelier. Dan gaan wij de selectie van hotels in de verschillende regio’s samenbrengen, terwijl de data in één database samenkomen. Dat wordt de virtuele hotelketen.”
Als een klant bijvoorbeeld is gaan fietsen in Haspengouw krijgt die op bepaald moment een mail van die hotelier waarbij hij zijn collega in Nederland gaat voorstellen ‘want het is de ideale periode om ook eens in de bollenstreek te gaan fietsen’. De Nederlandse hotelier kan net het omgekeerde doen, maar dan richting Haspengouw. In se krijg je dus een nieuwsletter in de mailbox met een link naar de website van de hotelier in kwestie om ook effectief te boeken.

“Hoteliers, zeker als je maar een beperkt aantal kamers hebt, zijn immers op dit moment afhankelijk geworden van de Bookings van deze wereld. 85% van hun boekingen gebeuren vandaag via zulke OTA’s. Terwijl wij, door zo’n systeem op te bouwen, net opnieuw die onafhankelijkheid kunnen benadrukken. In se komt het neer op: ken uw klant. Als die klant een mail krijgt van een hotelier waar hij gelogeerd heeft en een kwalitatieve vakantiebeleving heeft gehad, dan speel je op elementen als communicatie en samenwerking! Eenmaal je in die poule zit van die virtuele hotelketen zijn alle klanten potentiële klanten en wordt een klant van hotel A een repeater in hotel B.”

 

(Virtueel) Merk door service en vakantiebeleving

We vinden hiermee niet het warm water uit, hè, klinkt het. “Dat is een model dat bijvoorbeeld ook door RIU of andere ketens wordt gebezigd. Een klant die in Lanzarote is geweest, zal ook melding krijgen van een nieuwe vestiging op bijvoorbeeld Aruba: ‘Zou je daar eens niet naartoe komen?’ Alleen gaat het daar om de hardware van de hotelketen, zijn service, de eigenschappen van de hotelketen en dergelijke.”
Daar zit het grote verschil met die kleinere, onafhankelijke hotels. “Zo’n kleine hotelier kan geen merk opstarten, hij is te klein. Maar hij kan wel door service en vakantiebeleving wel een merk maken!” klinkt het enthousiast.

Op termijn komt er zeker een website van Epartner-hotels. “Je gaat niet selecteren op (landen)bestemmingen, wel op ‘kunststeden’, ‘natuur en actief’, ‘wellness en gastronomie’. Wij stellen met andere woorden de beleving centraal. Pas in tweede instantie kies je voor een bestemming: Haspengouw, Noord-Frankrijk, aan de Rijn, enzovoort.”

Zit je dan in de sfeer van Logis de France of Romantik Hotels? “Die brochures heb ik hier. Maar buiten de brochure bemoeit de groep zich niet met wat de individuele hotelier doet. Brochures zijn in wezen oldfashioned, er is geen proactieve opvolging. Als ik aan een hotelier vraag of hij zijn reviews al eens heeft bekeken, is het antwoord vaak negatief. Zulke reviews integreren en managen op zijn eigen website, daar kunnen wij bij helpen. Wij willen het management van die customerreviews verzorgen, antwoorden uit naam van de hotelier. Wij gaan rapporteren, de NPS (een score die de loyauteit van een consument meet EB) bijhouden en dergelijke -wat we in se ook al bij hotels van TUI eertijds hebben ingevoerd.”

Het is in wezen een combinatie van meerdere dingen, van touroperating en het creëren van een platform, concludeert hij. “Ik ga ditmaal geen productmanager hebben voor Griekenland, maar wel iemand voor kunststeden, natuur en actief enzovoort.” Het wordt met andere woorden work in progress? “Ik ben weliswaar de uitvinder van dit concept, maar uiteraard heb ik mensen die mij helpen om dat ook IT-gewijs verder uit te werken. En dan zijn er dus productmanagers.”

 

Concept is uitbreidbaar

Dirk Van Holsbeke denkt trouwens al verder. “Eigenlijk is dat concept perfect geschikt om ook restaurants of evenementen daar aan te koppelen. Binnen ons concept hebben we inderdaad nu al de mogelijkheid voorzien om eventueel ook zoiets als EP-resto of EP-events te gaan ontwikkelen. En je kan dat al die elementen koppelen: een hotel koppelen met een evenement. Denk aan het filmfestival van Oostende en Deauville.”
Laat het duidelijk zijn: Dirk Van Holsbeke is nog niet uitverteld… (EB)

Meer informatie: www.epartnergroup.com

 

Foto @ Epartnergroup: Dirk Van Holsbeke met zoon Simon, die mee zijn schouders zet onder het nieuwe bedrijf