02/10/2021- De openstaande tegoedbonnen die consumenten tijdens de COVID-crisis kregen in ruil voor geannuleerde pakketreizen, kunnen – na maanden van onderhandelingen tussen de verschillende betrokken partijen – door Belgische reisorganisatoren nu eindelijk terugbetaald worden via staatsleningen.

Bij het uitbreken van de coronacrisis, in maart 2020, moesten talloze pakketreizen geannuleerd worden. Om die te compenseren aan de consument, lanceerde de vorige regering het concept van de coronavouchers voor geannuleerde pakketreizen. Met die vouchers konden consumenten later een nieuwe reis boeken. Op die manier wou men de reissector ontzien van een stroom aan terugbetalingen, terwijl zij deze bedragen vaak al hadden doorgestort aan hun partners en leveranciers.

De betrokken vouchers werden uitgereikt voor reizen die geboekt waren tussen 19 maart en 19 juni 2020 en waren oorspronkelijk één jaar geldig. Vanaf die datum kunnen consumenten die hun voucher nog niet opnamen, hun geld terugvragen. De reisorganisator had dan vervolgens 6 maanden de tijd om de consument terug te betalen. Op basis van cijfers van de FOD Economie blijkt dat op dit ogenblik nog ongeveer de helft van de uitgegeven vouchers openstaat.

Alleen voor terugbetaling Coronavouchers

Om pakketreisorganisatoren in staat te stellen de nog openstaande tegoedbonnen correct terug te betalen, lanceren de minister voor Financiën, Vincent Van Peteghem, de minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming, Eva De Bleeker, nu een staatslening. In de begroting van dit jaar werd daarvoor 210 miljoen euro voorzien. Reisorganisatoren die de lening aangaan, mogen deze uitsluitend gebruiken voor de terugbetalingen van de openstaande tegoedbonnen en maken de bedragen rechtstreeks over aan de consument.

De leningen worden toegekend tegen een jaarlijkse rentevoet van 3% en hebben een looptijd van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van ondertekening van de leningsovereenkomst. De leningen kunnen ook vervroegd worden terugbetaald door middel van een eenmalige terugbetaling van het uitstaande saldo en de lopende rente.

Voorwaarden

Aan de lening zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag het bedrag van de toegekende lening niet meer bedragen dan 80% van de totale waarde van de in aanmerking komende tegoedbonnen per reisorganisator.

Het bedrag van de toegekende lening moet ook steeds worden gestort op een derdenrekening die door de organisator werd geopend bij een financiële instelling naar keuze. Die rekening mag specifiek en uitsluitend worden gebruikt voor de toekenning van het geleende bedrag en voor de terugbetalingen van de in aanmerking komende tegoedbonnen.

Deadline: 16 november

Reisorganisatoren die een lening wensen op te nemen, moeten uiterlijk op 16 november 2021 een gemotiveerde verklaring op eer aan de FOD Economie bezorgen, samen met de nodige documenten en informatie. Die neemt ten laatste tegen 3 december 2021 een beslissing en formaliseert die tegen 6 december 2021 in een officiële leningsovereenkomst. Uiterlijk op 31 december 2021 zal de Thesaurie vervolgens de geleende bedragen uitbetalen.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming, Eva De Bleeker, die afgelopen vrijdag een persconferentie over de staatslening gaf met de organisatie SOS Travel, reageert tevreden: “Ik ben blij dat er eindelijk een doorbraak is in dit dossier. Met de oplossing van de staatslening verzekeren we de consument van een correcte terugbetaling en geven we financiële zuurstof aan reisorganisatoren. Ik denk daarbij vooral aan de kleine, zelfstandige reiskantoren, die hun persoonlijke financiën aanspraken om hun bedrijf te doen overleven.”

 

135 miljoen Euro openstaande vouchers

Momenteel zijn nog zo’n 50% van de in totaal uitgeschreven Coronavouchers nog niet ingewisseld, goed voor maar liefst 135 miljoen Euro aan openstaande vouchers. De insolventieverzekeraars staan in het verhaal (bij eventueel nog mogelijke faillissementen) borg voor 3 miljoen Euro per dossier. De overheid neemt de risico’s boven dat bedrag voor haar rekening, alsook het hele administratieve luik. Dat verklaart volgens De Bleeker meteen waarom de eerst aangekondigde rentevoet van 2 naar 3% moest worden opgetrokken.

Foto onder: persconferentie SOS Travel & Staatssecretaris Eva De Bleeker (@Travel Like A Pro)