06/09/2020- De Europese Commissie wil dat er een einde komt aan de uiteenlopende reisbeperkingen die de lidstaten hebben ingevoerd voor reizigers die uit risicogebieden komen. Ze pleit voor een ééngemaakte code voor alle landen.

Spanje is rood reisgebied voor Belgen, oranje voor Nederlanders en groen op hetzelfde moment voor Fransen? Het kan tegen alle logica in! Op dit ogenblik beslist elke lidstaat immers zelf welke Europese regio’s voor hun inwoners een risicogebied vormen. Maar dat veroorzaakt chaos en oneerlijke concurrentie tussen reisaanbieders uit verschillende lidstaten. Reizigers vertrekken daardoor namelijk steeds vaker -en zonder problemen- via luchthavens in buurlanden terwijl reisorganisatoren van het land waar de rode code werd uitgevaardigd, net verplicht zijn hun klanten te repatriëren uit die roodverklaarde zone.

Voorafbepaalde criteria

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelt daarom nu een eengemaakte Europese kleurencode voor, die niet meer door de lidstaten, maar door het Europees Centrum voor Ziektepreventie gegeven zal worden. Die moet gebaseerd worden op criteria die vooraf zijn afgesproken. Een land of een regio waar meer dan 50 positieve gevallen zijn op 100.000 zou dan bijvoorbeeld rood kleuren.

De ééngemaakte code komt er echter zowieso nog niet voor 27 september wanneer de Commissie weer samenkomt. Er zijn ook enkele hindernissen in het voorstel. Niet alle landen testen immers momenteel al evenveel, waardoor de juiste besmettingsgraad in sommige landen/reisregio’s moeilijker is te achterhalen.

Geen toegang ontzeggen

“Maar wij geloven ook dat geen enkele EU-burger de toegang tot een andere lidstaat ontzegd kan worden”, aldus von der Leyen. “De overheden kunnen in plaats daarvan een beroep doen op testen of op een periode van quarantaine.”