30/09/2021- Wie na 30 september terugkeert uit het buitenland, zal niet langer een papieren versie van het Belgische Passenger Locator Form (PLF) kunnen invullen. Maar het elektronische formulier zal nu zelfs voor vertrek van je reis al kunnen worden ingevuld…

De Belgische Federale Regering heeft beslist dat met ingang vanaf morgen- 1 oktober 2021- alle PLF (Passenger Locator Forms) voor reizigers naar België enkel nog elektronisch zullen kunnen worden ingevuld. De Papieren versie zal niet langer aangeboden worden. De overheid voorziet daarvoor een overgangsfase van twee weken vanaf 1 oktober.

Termijn van 180 dagen

Daarnaast wordt de termijn om het formulier in te vullen verlengd van 48 uur voor aankomst naar 180 dagen voor aankomst in België. Daarmee wil de overheid mensen stimuleren om het PLF zo vroeg mogelijk in te vullen. Het zetelnummer, wat passagiers doorgaans enkele dagen of uren voor vertrek kunnen weten, wordt een optioneel veld.

Aan luchtvaartmaatschappijen zal een tool worden aangeboden waarbij reizigers/reisagenten tijdens het boekingsproces ook het PLF kunnen invullen. Deze tool is nog in ontwikkeling en wordt eerstdaags verwacht. In het Ministerieel Besluit verzoekt de overheid aan bedrijven uit de transport- en reissector om reizigers hierin bij te staan. Naast de tool wordt ook onderzocht of het PLF aan het Digital COVID Certificate (DCC) kan worden toegevoegd.

 

Reactie uit de luchtvaartsector

De luchtvaartsector heeft reeds gereageerd bij monde van de Belgian Air Transport Association (BATA) en de BAR Belgium (Board of Airline Representatives) via een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden. Zij pleiten ervoor om een papieren alternatief alsnog te behouden voor zij die amper toegang hebben tot het internet en het proces te vereenvoudigen (bv. door het afschaffen van de PLF-plicht voor transferpassagiers en de eliminatie van de SMS-verificatie).

 

Foto’s @ Travel Like A Pro