25/01/2021- Vanaf woensdag (27 januari 2021)  geldt er vanuit de Belgische overheid een verbod op niet-essentiële reizen en dit tot minstens al 1 maart. Maar wie mag er dan wel nog reizen? Travel Like A Pro somt de lijst van essentiële reizigers voor je op.
Gedurende de periode van het verbod zijn enkel  essentiële reizen toegelaten. Wie wel reist, moet een verklaring op eer ondertekenen om te bewijzen dat de reis essentieel is. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zal daarvoor een modelformulier ter beschikking stellen, ondermeer via een website. “De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Locator Form en moet ‘ondersteund worden door de nodige documenten”, zo laat de minister weten.
De lijst
Concreet zijn volgende “essentiële reizen” nog toegelaten:
1. Dringende gezinsredenen: gezinshereniging, bezoek aan echtgenoot of partner als deze niet onder hetzelfde dak woont (voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie), verplaatsingen in het kader van co-ouderschap en huwelijken of begrafenissen van naasten.
2. Humanitaire redenen: verplaatsingen om medische redenen, bijstand aan een oudere, minderjarige of andere kwetsbare personen, bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.
3. Studieredenen: reizen van leerlingen, studenten en stagairs en onderzoekers met een gastovereenkomst.
4. Professionele redenen: reizen in het kader van het werk (zakenreizen).
5. Diverse redenen: de zorg voor dieren over de grens, verplaatsingen om juridische verplichtingen te voldoen, dringende herstellingen om de veiligheid van een voertuig te garanderen en een verhuizing.
6. Grensbewoners mogen alle verplaatsingen doen die onderdeel vormen van het dagdagelijkse leven voor zover ze in België ook toegelaten zijn.