24/05/2022- Belgische inwoners die terugkeren van een reis buiten de EU/Schengenlanden, moeten niet langer een officiële PCR- test meer ondergaan op dag 1 en 7 na terugkeer van hun reis. Ook het PLF formulier moet – op 1 uitzondering na- niet meer worden ingevuld.

 

Tot nu waren die regels nog steeds van kracht, maar gisteren werd het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie door de Belgische overheid opgeheven. Naast de verplichte PCR-testen op dag 1 en 7 na thuiskomst vervallen daarmee dus ook eventuele quarantaineverplichtingen (bij een positieve uitslag of tot het resultaat van de eerste test bekend was) en het kunnen voorleggen van het Passenger Locator Form. Dat laatste formulier moest digitaal worden ingevuld en doorgestuurd voor aanvang van de terugreis.

 

Uitzondering op de regel

Reizen buiten de EU worden door de opheffing weer een stuk aantrekkelijker. Er geldt echter 1 uitzondering, nl voor reizigers die terugkeren uit landen met een nieuwe zorgwekkende variant (Variant of Concern). Voor hen blijven de regels van testing & het PLF-formulier van toepassing.

Maar momenteel valt geen enkel land op die lijst te bespeuren. Reizigers kunnen die landen met Variants of Concern steeds checken op de officiële overheidswebsite: https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/