21/09/2022- In het kader van het toekennen van een opdracht, lanceert het Tunesische Nationaal Bureau voor Toerisme een internationale aanbesteding/tender om een gespecialiseerd communicatie-of reclamebureau te selecteren dat zal instaan voor het ontwerp en de uitvoering van haar institutionele reclamecampagnes in Europa voor de jaren 2023, 2024 en 2025 & dit volgens een vooraf vastgesteld jaarlijks budget.

De markten waarop deze aanbesteding voor 2023 betrekking heeft, zijn Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, België, Polen en Tsjechië.

 

Rechtspersonen die gespecialiseerd zijn in communicatie en/of reclame en die zich hiertoe kunnen verbinden, die de in de aanvraag beschreven vereiste waarborgen en referenties kunnen voorleggen die nodig zijn voor de goede uitvoering van hun verplichtingen & die aan deze aanbesteding wensen deel te nemen, kunnen het aanbestedingsdossier verkrijgen via het TUNEPS online systeem voor overheidsopdrachten (www.tuneps.tn).

 

Kandidatuurstellingen

Kandidatuurstellingen moeten uiterlijk op 21/11/2022 om 12.00 uur online zijn toegekomen via TUNEPS. De originelen van de gevraagde bankgarantie en het attest van niet-faillissement, non-toezicht van een curator of elk ander gelijkwaardig document voorzien door de wet in het land van herkomst van de inschrijver, moeten noodzakelijkerwijs offline worden verzonden.

Ook in het geval van technisch incapaciteit van het TUNEPS-systeem (ivm de grootte van het bestand) kan een deel van de aangeboden offerte offline worden bezorgd, mits dit vooraf wordt vermeld in de online ontvangen offerte.

Het offline deel van de offerte moet per post worden verzonden in een gesloten en aangetekende enveloppe, per directe koerier of rechtstreeks worden gedeponeerd bij het centrale bestelbureau van de ONTT tegen ontvangstbewijs, op naam van de directeur-generaal van de Tunesische National VVV-kantoor, 1 Avenue Mohamed V, 1001 Tunis en arriveer uiterlijk op 21/11/2022 om 12.00 uur (het stempel van het Centraal Ordebureau “BOC” van de ONTT dient als bewijs).
Het offline deel van de offerte dient in een verzegelde envelop te worden verzonden en mag enkel op de buitenkant enkel volgende info vermelden:

 

« A NE PAS OUVRIR »
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° P20220900034-00
CONCEPTION ET EXECUTION DES CAMPAGNES DE PUBLICITE INSTITUTIONNELLE DU TOURISME TUNISIEN EN EUROPE
ANNEES 2023, 2024 & 2025

 

Elke offerte die wordt ontvangen na de uiterste ontvangstdatum voor de offertes, of die de voorlopige garantie niet bevat (of, indien van toepassing, een bewijs van betaling van het bedrag van de garantie op de rekening van de ONTT-vertegenwoordiging in het land waar het agentschap is gevestigd), of die deze wijze van presentatie niet respecteert, wordt afgewezen.

 

Openbare zitting

De openbare zitting voor de opening van de technische en financiële biedingen vindt plaats op 21/11/2022 om 15:00 uur in vergaderzaal 84, Avenue de la Liberté, 1001 Tunis.

De kandidaten blijven aan hun inschrijving gebonden gedurende honderdtwintig (120) dagen vanaf de dag volgend op de uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen.

Voor meer informatie over het online systeem voor overheidsopdrachten “TUNEPS” kunnen bieders die nog niet zijn geregistreerd contact opnemen met de eenheid voor online overheidsopdrachten op de volgende coördinaten:

– Adres: Bab el assel -1006-Tunis –Tunesië
– Tel: +216 70 130 340
– E-MAIL : tuneps@pm.gov.tn

Ze kunnen ook toegang krijgen tot de onderstaande link met betrekking tot de registratie van leveranciers in het online systeem voor overheidsopdrachten:

http://www.tuneps-kit.tn/02/pro_demande_etranger.php

 

Foto’s hieronder: de officiële (franstalige) aanbesteding/tender