26/08/2021- De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) scherpt de testingregels voor volledig gevaccineerden aan. Dat heeft dus ook consequenties voor bepaalde reizen…

Op het laatste Overlegcomité werd al beslist dat wanneer mensen getest moeten worden, deze zowieso ook een tweede test moeten ondergaan op dag 7, maar nu er ook meer “doorbraakinfecties” genoteerd worden (besmettingen bij volledig gevaccineerden) trekt het IMC dat ook gelijk voor volledig gevaccineerde burgers.

Dubbele test maar geen quarantaine

Dat betekent dus ook dat volledig gevaccineerde Belgische reizigers vanaf 12 jaar na terugkeer uit een niet-Europese (en non-Schengen) rode zone voortaan niet 1 (op dag 1 of 2 na terugkeer) maar 2 PCR-tests moeten laten afnemen (ook op dag 7 na thuiskomst).

Indien de test op dag 1 negatief is, moeten ze wel niet in quarantaine tot aan de tweede test. Valt die eerste test wel positief uit, dan geldt de “gewone” procedure, nl minstens 10 dagen in isolatie.

“Deze beslissing vraagt aanpassingen aan de informatica en ook aan de procedures voor de callcenters”, klinkt het in een persbericht. “De regel treedt daarom pas volgende week in werking. De precieze datum wordt bekendgemaakt op info-coronavirus.be”.

Geen wijziging voor gevaccineerden bij Europese reizen

Voor terugkeer uit Europese/ Schengen rode zones, blijft de procedure voor volledig gevaccineerden ongewijzigd: wie volledig gevaccineerd is of een andere vorm van het officiële  Coronapaspoort kan voorleggen bij thuiskomst, moet zich standaard niet laten testen en niet in quarantaine. Het invullen van het PLF formulier blijft wel – voor iedereen- verplicht.