12/12/2022- De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet voor de hervorming van het insolventiesysteem voor reisbureaus dat de federale regering begin dit jaar heeft uitgewerkt. Dat meldt de actiegroep SOS Travel -Save Or Sink, die ook na de Coronacrisis actief gebleven is & steeds is blijven ijveren voor verschillende politieke/wettelijke aanpassingen voor de reisindustrie.

“Wie een reis boekt bij een reisbureau in België kan blijven genieten van een hoge bescherming, ook in deze onzekere tijden”, verzekert staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand bij het fiat van de Commissie.

De verschillende crisissituaties waar de reissector de voorbije jaren doorging, zetten het traditionele insolventiesysteem voor reisbureaus onder druk. Dat garandeerde dat zij zich konden verzekeren tegen financieel onvermogen en een eventueel faillissement. Daardoor hadden klanten de garantie dat ze hun geld terugbetaald zouden krijgen of, indien ze zich in het buitenland bevonden , gerepatrieerd zouden worden”. Maar omdat verschillende verzekeringsmaatschappijen niet meer bereid waren zulke verzekeringen aan te bieden, ontstond een situatie die onhoudbaar zou worden als verschillende reisbureaus op korte termijn overkop zouden zijn gegaan.

 

Interventieplafond per kalenderjaar

Daarom greep de regering in. Er komt nu een interventieplafond per kalenderjaar per verzekeraar. Boven dat plafond komt de schadevergoeding nog slechts deels ten laste van de verzekeraar. In het andere deel wordt voorzien door een fonds dat gefinancierd wordt door de betrokken maatschappijen. Maar omdat in extreme gevallen – namelijk wanneer de verliezen die voortvloeien uit een geval van financieel onvermogen de capaciteit van het fonds overtreffen – ook de overheid moet tussenkomen, komt de regeling neer op staatssteun. Daarom moest de regering aankloppen bij de Commissie, ook al kan de bijdrage van de overheid nooit meer dan 70 miljoen euro per jaar bedragen.

 

Vanaf 2023 in werking

De Commissie heeft het nieuwe insolventiesysteem nu goedgekeurd. Het moet begin 2023 in werking treden en loopt tot eind 2028. “Deze regeling zorgt voor meer zekerheid en voor een gezonde reissector en dat is ook goed nieuws voor de reizigers”, reageert staatssecretaris Bertrand. Volgens minister van Economie Pierre-Yves Dermagne zou de reissector zonder de maatregel talrijke faillissementen geriskeerd hebben, “wat een penibele situatie voor de sector, de werknemers en ook de consumenten zou opleveren” zo klinkt het.