14/06/2022- De Belgen gaan deze zomer massaal op vakantie met een hoger vakantiebudget. Toch blijven ze bezorgd, zo blijkt uit de recente “Vakantiebarometer” van Europ Assistance. De onzekerheden vanwege de coronacrisis, de situatie in Oekraïne en de stijgende inflatie hebben invloed op het boekings-en vakantiegedrag. Maar toch steken bepaalde vakantiegewoonten van vóór de crisis ook alweer de kop op.

De resultaten van de Europese Vakantiebarometer van Europ Assistance 2022 zijn bekend. Net als in voorgaande jaren is het voornaamste doel van deze 21e editie om onder de Europeanen te onderzoeken wat hun reisplannen zijn, hun motivatie, bestemmingen, budget en favoriete soort vakantieverblijf. ​

Dit jaar is een vergelijking gemaakt tussen de huidige tendensen, die van 2021 en – op bepaalde punten – die van de periode vóór de coronacrisis. Europ Assistance heeft daarnaast ook de impact gemeten van de belangrijkste factoren die momenteel zorgen baren, zoals de inflatie, de oorlog in Oekraïne en de COVID-19-pandemie.

 

DE VOORNAAMSTE TENDENSEN (Belgische vakantiegangers)

Vakantieplannen: 71% van de Belgen verklaart deze zomer op reis te zullen gaan, hetzij een stijging van 18 punten vergeleken met 2021. Dit is het hoogste percentage van de afgelopen jaren.
Duur van de reis: Korte vakanties (maximum 1 week) vertonen een lichte daling en blijven populair bij 39% van de Belgen (-1 pt vs. 2019), vakanties van 2 weken laten een teruggang van 3 punten zien (34%) en vakanties van 3 weken of meer stijgen met 4 ptn (27%).
Frequentie van reizen: van de 71% van de Belgen die deze zomer aangeeft op vakantie te gaan, verklaart 38% één keer te zullen reizen (+2 ptn) en 33% meerdere keren (+16 ptn).
Bezorgdheden van deze zomervakantie: de nog altijd bestaande risico’s van de coronapandemie, de situatie in Oekraïne en vooral de impact van de prijsstijgingen leiden tot grote bezorgdheid bij de vakantiegangers, zozeer dat hun vakantiewensen erdoor worden beïnvloed. De inflatie ondermijnt het reisenthousiasme van 62% van de Belgen, voor de pandemie is dat 48% en voor de situatie in Oekraïne 43%. De verdere evolutie van deze drie factoren zal de komende maanden een grote invloed blijven hebben.
Vakantiebestemmingen: Frankrijk blijft de belangrijkste nabije buitenlandse bestemming van onze landgenoten (30%, -8 ptn). Net als in 2021 neemt ​ België ​ de tweede plaats in (27%, -5 ptn). Spanje blijft op de derde plaats van het klassement staan (22%, +3 ptn). Italië (11%, +1 pt) en Nederland (9%, -1 pt) vervolledigen de top 5.                            Het gemiddelde vakantiebudget van de Belgen voor deze zomer (d.w.z. het gemiddelde van alle types gezinssamenstellingen) stijgt met 15% en bedraagt € 2.289 (vs. € 1.983 in 2021). Het budget van Nederlandstaligen bedraagt € 2.277 en dat van Franstaligen € 2.301. ​Opvallend is dat het aantal lage vakantiebudgetten (< € 1.000) dit jaar kleiner is (22%, -3 ptn), terwijl de hoogste budgetten (> € 2.500) fors stijgen (29%, +8 ptn).    Type logement: het verblijf in een hotel wordt weer even populair als vóór de crisis (47%, +12 ptn). Dit gaat ten koste van appartementen of vakantiewoningen (29%, -10 ptn), terwijl 18% van de vakantiegangers ervoor kiest om bij vrienden, familie of in een tweede verblijf te logeren.
Ecologische voetafdruk: voor 13% (+1 pt) van de Belgen speelt de ecologische voetafdruk een cruciale rol bij de keuze van hun bestemming (ze beschouwen het als een essentiële levenswijze) en voor 52% (+2 ptn) speelt het een belangrijke rol. Steeds meer Belgen gedragen zich milieuvriendelijker. ​
​Het type vakantiebestemming: vakanties aan zee blijven het populairst (55%, =), maar dit jaar hebben vooral de citytrips de wind in de zeilen (26%, +6 ptn).
Vervoersmiddel om de vakantiebestemming te bereiken: de persoonlijke auto blijft het populairste vervoersmiddel, maar verliest wel terrein (48%, -14 ptn). Vliegen wordt populairder, hoewel het (nog) niet het niveau van vóór de crisis heeft bereikt (37%, +7 ptn).
Typische vakantie: tijdens hun vakantie zoeken de Belgen vooral ontspanning (37%, +7 ptn), omringd door hun familieleden (36%, -12 ptn) en willen ze genieten van hun vakantieverblijf (22%, -9 ptn).
De keuzecriteria van de bestemmingen: het budget (43%, -1 pt) en het klimaat/de weersverwachting (41%, -2 ptn) zijn de belangrijkste criteria voor de keuze van de vakantiebestemming. De kwaliteit van de toeristische infrastructuur (40%, +9 ptn) verdringt dit jaar het risico op besmetting met COVID-19. Dit laatste ​ keuzecriterium daalt naar de 9e plaats (26%, -14 ptn). De oorlog in Oekraïne heeft bij 24% van de Belgen een invloed op hun bestemmingskeuze.

 

DE REISPLANNEN EN DE DUUR VAN HET VERBLIJF

Vergeleken met 2021 gaan er deze zomer meer Belgen op vakantie (71%, een stijging van 18 punten). Dit percentage is vergelijkbaar met het Europese gemiddelde. De stijging betreft vakantiegangers die éénmalig willen reizen (38%, +2 ptn), maar geldt vooral voor degenen die meerdere keren op vakantie gaan (33%, +16 ptn).

 

De mensen die deze zomer niet op vakantie gaan (29%, -18 ptn) geven als verklaring vooral financiële redenen (38%, +14 ptn). Gezondheidsredenen in verband met COVID-19 worden minder vaak genoemd dan vorig jaar (9%, -20 ptn).

Bij degenen die op vakantie gaan, verschilt de duur van het verblijf ten opzichte van 2021:

De korte verblijven van maximum 1 week vertonen een lichte daling (39%, -1 pt).
Hoewel verblijven van 2 weken licht dalen, blijven ze in trek bij 34% van de vakantiegangers (-3 ptn). Vakanties van 3 weken en langer vertonen daarentegen een stijgende lijn (27%, +4 ptn).

Het verschil tussen de Nederlandstaligen en de Franstaligen is het grootst voor de korte verblijven van een week (41% voor de Nederlandstaligen (-3 ptn) en 37% (+1 pt) voor de Franstaligen). Bij de verblijven van 2 weken is zowel onder de Franstaligen (35%, -4 ptn) als onder de Nederlandstaligen (33%, -2 ptn) sprake van een daling. De lange verblijven van 3 weken en langer worden populairder onder de Belgen: 28% van de Franstaligen (+3 ptn) en 26% van de Nederlandstaligen (+5 ptn).
Kortom: dit jaar vertrekken er meer Belgen op zomervakantie, en zij die op vakantie gaan, zullen vaker meerdere keren voor een verblijf van korte of lange duur vertrekken.

FACTOREN DIE HET ENTHOUSIASME VAN DE VAKANTIEGANGERS AFREMMEN

Sinds enkele maanden wordt het nieuws beheerst door nieuwe ontwikkelingen die een grote invloed hebben op de beslissingen van vakantiegangers wat betreft hun keuze voor de bestemming, de activiteiten en het budget.

De inflatie, de daling van de koopkracht en de steeds hogere brandstofprijzen hebben voor 62% van onze landgenoten een impact. Dit cijfer ligt wel lager dan in andere Europese landen, zoals Portugal (85%), Polen (79%), Spanje (77%) en Italië (74%). In Frankrijk bedraagt het 72% en in Duitsland 63%.

Familiale of persoonsgebonden redenen worden door 54% van de Belgen genoemd als een belemmering of bezorgdheid. ​
​COVID-19 blijft ook één van de belangrijkste zorgen en beïnvloedt 48% van de Belgen in hun enthousiasme of vakantieverlangens.
​De situatie in Oekraïne wordt door 43% van de ondervraagde Belgen genoemd. ​

 

VAKANTIEBESTEMMINGEN

Frankrijk blijft de meest populaire bestemming van de Belgen, terwijl België deze zomer zijn tweede plaats behoudt

79% van de Belgen brengt zijn vakantie door in Europa (+1 pt). Hoewel zij tot de groep reizigers behoren die het minst in eigen land blijven, kiest dit jaar maar liefst 27% voor een vakantie in België ​
​(-5 ptn). Frankrijk blijft de meest populaire bestemming van de Belgen (30%, -8 ptn vergeleken met 2021). Spanje (22%, +3 ptn) en Italië (11%, +1 punt) vervolledigen de top 3 van buitenlandse bestemmingen. Nederland blijft op de 5e plaats staan (9%, -1 pt). Griekenland (8%, +3 ptn) en Turkije (5%, +3 ptn) zijn dit jaar populairder, net als Duitsland (8%, +2pt).

Bijna de helft van de Belgen gaat met eigen auto op reis

Omdat nabije vakantiebestemmingen de overhand hebben en een auto een veilig vervoersmiddel is om met de eigen bubbel te reizen, blijft de auto het meest gebruikte vervoersmiddel van de vakantiegangers. In vergelijking met 2021 daalt het gebruik van de privé-auto echter aanzienlijk (48%, -14 ptn). Wanneer rekening wordt gehouden met de verschillende type wagens die tijdens de vakantie worden gebruikt (eigen auto, leasing, huurauto of carpooling), wordt dit type voertuig door 54% van de vakantiegangers (-8 ptn) gekozen. Deze zomer dreigt het gebruik van de auto aanzienlijk te worden beïnvloed door de stijgende brandstofprijzen.

Het vliegtuig stijgt in populariteit (37%, +7 ptn), ook omdat veel Belgen dit jaar verder van huis willen gaan. Ook hier kan de prijsevolutie van invloed zijn op de keuze voor dit vervoersmiddel. Toch zijn vliegtuigreizen nog altijd minder populair dan in de jaren vóór de coronacrisis, toen ze een score van 43% tot 48% haalden.

 

57% (+4 ptn) geeft als reden voor hun vervoerskeuze aan dat het gekozen vervoersmiddel het meest geschikt is om de vakantiebestemming te bereiken, 36% (-12 ptn) kiest uit gewoonte voor het vervoersmiddel en 21% (+2 ptn) houdt rekening met financiële factoren. Slechts 8% (-18 ptn) houdt rekening met het risico op besmetting met COVID-19 bij hun keuze van het vervoersmiddel.

 

HET VAKANTIEBUDGET

Het gemiddelde vakantiebudget van de Belgische huishoudens stijgt met 15%

​Na een stijging van 6% in 2018, een lichte daling van 3% in 2019 en een nog grotere afname van 12% in 2021, stijgt het gemiddelde vakantiebudget van de Belgische huishoudens dit jaar met 15% tot € 2.289 (een toename van € 306 vergeleken met 2021).

Met dit budget staat België op de tweede plaats van de onderzochte Europese landen, na Oostenrijk. De stijging van het vakantiebudget geldt zowel voor de Franstaligen (€ 2.301, +17%) als voor de Nederlandstaligen (€ 2.277, +14%). Het verschil tussen de twee gemeenschappen is echter niet bijzonder groot.

De laagste vakantiebudgetten (< € 1.000) zijn dit jaar minder talrijk (22%, -3 ptn), terwijl de hoogste budgetten (> € 2.500) een stijging vertonen (29%, +8 ptn).

Het gemiddelde reisbudget van Europese huishoudens stijgt ook in vergelijking met 2021 (€ 1.805, +14%).

 

HET TYPE VAKANTIEBESTEMMING

Vakantiegangers gaan nog altijd op zoek naar de zon

Zoals elk jaar is het aantal Europeanen dat kiest om een vakantie in eigen land door te brengen groter in landen met een gunstig klimaat. Zo blijft in de zuidelijke landen bijna de helft of meer dan de helft van de reizigers in eigen land. ​
​Het heliotropisme (de drang naar de zon) blijft een doorslaggevende factor bij de keuze van de bestemming.

Hoewel de zee populair blijft, gaan reizigers weer vaker op citytrip

Jaar in jaar uit blijven vakanties aan zee veruit het populairst. Ook het jaar 2022 is geen uitzondering op deze regel (55%, =). Wel is dit jaar de opkomst van de citytrip (ontdekken van steden) opmerkelijk. Deze reizen werden in 2021 eerder vermeden, maar dit jaar kiest 26% van de Belgen voor een dergelijke trip (+6 ptn). De plattelandsvakanties verliezen 9 ptn (22%). Vakanties in de bergen (20%, ​
​-1 pt) en rondreizen (19%, -3 ptn) laten ook een daling zien.

De 3 meest populaire “vakantieactiviteiten” van de Belgen zijn steevast de volgende: rust en ontspanning (37%, +7 ptn), samenzijn met familie of vrienden (36%, -12 ptn) en genieten van het vakantieverblijf (22%, -9 ptn). ​
​Omdat het risico op besmetting met COVID-19 minder groot is dan vorig jaar, lijken de Belgen zich minder in hun gezinsbubbel te willen terugtrekken. Zo willen weer meer reizigers een nieuwe omgeving en nieuwe culturen ontdekken (19%, +6 ptn).

Opgemerkt dient ook dat bij de Belgen 58% van de kinderen hun vakantie (onder andere) met hun ouders doorbrengt, 30% blijft thuis en 20% viert vakantie bij de grootouders of familieleden.

 

DE TENDENSEN OP HET GEBIED VAN ACCOMODATIE

Deze zomer kiest 47% (+12 ptn) van de Belgen voor een hotel, een beduidend hoger percentage dan vorig jaar. Dit cijfer omvat zowel boekingen in kleinere (-20 kamers) als grotere hotels (+ 20 kamers). Vanwege de coronacrisis besloten veel vakantiegangers om niet naar accommodaties te gaan waar ze in contact konden komen met veel andere toeristen. Terwijl hotels populairder worden en weer het niveau van voor de crisis bereiken, gaan vakantiewoningen (erg populair in 2021) 10 ptn (29%) achteruit.

18% (-7 ptn) brengt de vakantie door bij familie, bij vrienden of in een tweede verblijf, 7% (-3 ptn) kiest voor een camping en 5% (-5 ptn) voor een verblijf in een (sta)caravan.

DE SELECTIECRITERIA VAN DE REISBESTEMMINGEN

Voor de Belgen staan het budget (43%, -1 pt) en het klimaat/de weersverwachting (41%, -2 ptn) bovenaan, dit jaar gevolgd door de kwaliteit van de toeristische infrastructuur (40%, +9 ptn). De risico’s op besmetting door COVID-19 vallen als keuzecriterium terug naar de 9e plaats (28%, -14 ptn). De oorlog in Oekraïne hoort dit jaar tot de criteria die van invloed zijn op de keuze van de reisbestemming. Voor 24% van de Belgen speelt dit een rol.

WORKATIONS

82% van de Belgen (actieve bevolking) is niet van plan om tijdens de vakantie door te werken (-9 ptn). Meer mensen kiezen dus voor een “workation” op hun vakantiebestemming (18%). Dit gedrag is waarschijnlijk te wijten aan gewoonten die tijdens de lockdowns zijn ontwikkeld. ​

Degenen die zwichten voor de “workation”, doen dit vanuit hun vakantiewoning (29%, -4 ptn), vanuit de woning van een familielid of vriend (27%, -5 ptn) of vanuit een hotel (21%, +9 ptn).

 

 

DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

Veel Belgen verklaren dat ze bereid zijn hun gedrag op vakantie aan te passen om zo hun ecologische voetafdruk te verkleinen. 13% beschouwt milieuvriendelijk gedrag tijdens de vakantie van cruciaal belang (het maakt voor hen deel uit van een essentiële levenswijze), 52% vindt het belangrijk.Deze nieuwe gedragingen worden door de vakantiegangers steeds meer in praktijk gebracht. Het gaat onder andere om het volgende: eten en drinken in etablissementen die door de lokale bevolking worden gerund (83%), gebruik van ‘ecologische’ drinkbussen en recycleerbare voorwerpen (78%), activiteiten vermijden die niet milieuvriendelijk zijn (76%) en de eigen consumptie aanpassen om natuurlijke (energie)bronnen in stand te houden (81%). ​​Tussen 18% en 50% van de ondervraagden zegt dit gedrag al toe te passen tijdens de vakantie.

 

Openingsfoto @ Europ Assistance