15/01/2019- Wie tot voor kort naar Zuid Afrika reisde met minderjarige kinderen, moest sinds 2015 bij aankomst in het land, naast een geldig internationaal paspoort, ook een originele Engelstalige geboorteakte van het kind kunnen voorleggen, zelfs als het met beide eigen ouders reisde. Sinds 1 december 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Zuid-Afrika deze immigratiewetgeving weer versoepeld. Alleen bij uitzondering en bij vermoeden van onwettig reizen met het kind zal de douanebeambte nog vragen bijkomende documenten te overhandigen. Hiervoor wordt dan 24u de tijd gegeven.

Concreet zijn de regels voor landen waar geen visum voor nodig is (zoals België en Nederland) als volgt gewijzigd:

  1. Als het kind met beide ouders reist en diens paspoort de gegevens van de ouders bevat, zijn aanvullende documenten niet meer nodig
  2. Als achternamen anders zijn, wordt geadviseerd om wel een bewijs van ouderlijke relatie te kunnen voorleggen (kopie van originele geboorteakte, adoptiepapieren,        overlijdensakte van de ouders, etc.)
  3. Kopieën van originele documenten zijn voldoende, deze hoeven dus niet gecertificeerd te zijn. Toestemming en machtiging mogen in de vorm van een brief worden aangeleverd, een notariële bekrachtiging of een beëdigde verklaring is niet nodig.
  4. Als kinderen alleen reizen zijn aanvullende wel documenten nodig, waarbij kopieën volstaan.
  5. Als kinderen met een andere volwassene dan hun ouders reizen zijn aanvullende documenten ook nodig, waarbij kopieën volstaan (bewijs van toestemming, reden van de reis, geboorteakte, etc.)

Alle exacte documenten die per geval moeten voorgelegd worden, vindt je in onderstaand document van South African Tourist Board:

http://files.smart.pr/1c/262060180311e98563599c0977dbda/Amended-Immigration-Regulations.pdf

Opgelet: airlines vragen documenten soms nog wel

Gezien het feit dat sommige luchtvaartmaatschappijen die naar Zuid-Afrika vliegen momenteel nog wel een Engelstalige geboorteakte vragen wanneer kinderen meereizen, adviseert de toeristische dienst van Zuid Afrika voorlopig nog wel steeds om de documentatie (Engelstalige geboorteakte) ter beschikking te hebben.

(Bron: South African Tourism Board)