06/12/2023- Een lidstaat kan in het geval van een pandemie een verbod instellen op niet-essentiële reizen naar andere lidstaten, op voorwaarde dat die andere lidstaten hoogrisicogebied zijn. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald in een nieuw arrest.

Een lidstaat kan ook reizigers die het grondgebied binnenkomen, verplichten om screeningtesten te ondergaan en in quarantaine te moeten. Die voorschriften moeten evenwel gemotiveerd, duidelijk, nauwkeurig, niet-discriminerend en evenredig zijn, aldus het Hof.

Tijdens de coronapandemie in 2020 verbood België alle niet-essentiële reizen naar rode zones. Daarnaast moest wie ook wie ons land binnenkwam uit één van die rode landen een screenings/coronatest doen en tot 10 dagen in quarantaine gaan. In juli van dat jaar werd België op haar beurt dan weer door Zweden korte tijd zelf uitgeroepen tot rode zone.

 

Schadevergoeding

Een reisorganisator gespecialiseerd in reizen naar Scandinavië, annuleerde daarop alle geplande reizen tussen België en Zweden en eiste vervolgens een schadevergoeding voor geleden inkomsten. De Belgische rechtbank verzocht daarop het Europees Hof van Justitie of het Unierecht zich verzet tegen de Belgische regeling.

Dat Europees Hof stelt nu dat ons land, en elke Europese lidstaat, op dat moment een verbod mocht instellen op niet-essentiële reizen naar rode zones. Ook de screeningstesten en quarantaine waren gerechtvaardigd. “Maar een dergelijke regeling moet ook gemotiveerd zijn en duidelijke en nauwkeurige voorschriften bevatten. Ze moet ook niet-discriminerend zijn en kunnen worden aangevochten met een beroep. Dergelijke beperkingen van het vrije verkeer moeten daarnaast in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel”, aldus nog het Hof.

Foto @ Pixabay